Motieven

– The Power of Music –

Muziek is universeel en tijdloos. Naast het bieden van ontspanning kan muziek een diepe betekenis hebben en in vele opzichten waardevol zijn. Muziek roept emoties en herinneringen op. Variërend van diepe treurnis tot euforische blijdschap. Muziek raakt, ontroert, troost, heelt, verbindt en verbroedert. Dit geldt – in meer of mindere mate – voor ons allemaal.

Maar uitleg geven aan de kracht en betekenis van muziek en wat dit allemaal met het menselijke brein kan doen kan ik beter overlaten aan deskundigen en mensen die hier voor doorgeleerd hebben. Zoals de Amerikaanse neuroloog Oliver Sacks die hier prachtig uitleg aan kan geven en over dit onderwerp interessante boeken heeft geschreven.

Zo zag ik ooit een documentaire over The Power of Music waarin deze neuroloog laat zien wat muziek bijvoorbeeld kan doen met mensen die al jaren aan zware dementie lijden en zich niet goed meer kunnen uiten. Bij het horen van muziek zie je deze mensen weer ‘tot leven’ komen waarbij zij herinneringen die de muziek oproept weer in woorden kunnen vatten. En dit in volzinnen kunnen uitspreken en hele teksten van het nummer zingen. Een prachtig voorbeeld van wat muziek kan doen.

Uitwisseling

Bij concerten en festivals spreek ik regelmatig muziekliefhebbers die niet uitgesproken raken over muziek en vaak interessante dingen te melden hebben. In die zin is er veel ‘verborgen muziekkennis’. Die kennis kan naar ons idee meer gedeeld en toegankelijker gemaakt worden voor een groter publiek. Daar willen wij een platform voor bieden. Om tot discussie en (meer) uitwisseling te komen.

Dit kan op verschillende manieren. Naast de mogelijkheid om via ons magazine met andere muziekliefhebbers in ‘discussie’ te gaan, kan dit ook door middel van het één en ander op schrift te stellen. Zo bieden wij het publiek in ons magazine diverse mogelijkheden om muzikale ideeën en gedachten op papier te zetten en te delen met andere muziekliefhebbers.

Interactief

En waarom zou het schrijven over muziek slechts voorbehouden moeten zijn aan een select gezelschap van bestaande recensenten? Vandaar ook dat ons magazine vooral interactief is waarbij we op zoek zijn naar mooie verhalen achter de muziek. Het zou ons dan ook niets verbazen als onder het publiek de nodige mensen schuil gaan die hun gevoelens over muziek prachtig weer kunnen geven en misschien wel over een uniek schrijftalent beschikken. Volgens ons kan dit mooi materiaal opleveren.

En volgens ons is genoegzaam bewezen dat je gevoelens op papier zetten en verwoorden heilzaam kan zijn. Zonder meteen ‘geitenwollensokkerig’ of hoogdravend te zijn kan muziek ook in die zin een bepaalde waarde hebben. Zo ook het lezen van andermans ervaringen en persoonlijke associaties met bepaalde muziek. Wat dat betreft ‘spreekt’ Musicophillia: Tales of Music and the Brain van Oliver Sacks ‘boekdelen’.

 Rick Warner

error: Content is protected !!